Menu


 

Kontakt ze studium parapsychologii

Sekretariat:

Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa blok B, II piętro, pokój 226A

E-mail: studium@psychologia.org.pl

Kontakt telefoniczny (w godz. 11:00-19:00):

22 434 65 43                         577 950 470

Adresy placówek szkoleniowych IPS

psychotronika biotronika parapsychologia:

o/Warszawa

 Zajęcia w Warszawie odbywają się w budynku

Zespołu Szkół Łączności

Nr 37

Al. Stanów Zjednoczonych 24

03-964 Warszawa

Kontakt telefoniczny (w godz. 11:00-19:00):

22 213 15 25

577 950 470

o/Katowice

 Zajęcia w Katowicach odbywają się w budynku

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3

ul. Harcerzy Września 1939 r. Nr 2 40-659 Katowice

Kontakt telefoniczny (w godz. 11:00-19:00):

32 739 08 50

577 950 470

o/Poznań

Zajęcia w Poznaniu odbywają się w budynku

Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

os. Stare Żegrze 1

61-249 Poznań

Kontakt telefoniczny (w godz. 11:00-19:00):

61 61 00 420

577 950 470

o/ŁÓDŹ

o/WROCŁAW

o/KRAKÓW

 Zajęcia w Łodzi odbywają się w budynku

Centrum Konferencyjnego Boutique Hotel’s, ul. Piłsudskiego 10/14

90-051 Łódź

Kontakt telefoniczny (w godz. 11:00-19:00):

42 29 99 501

577 950 470

  Zajęcia we Wrocławiu w budynku

Klubu Terapii Integratywnej Mocna Emocja, ul. Świeradowska 9

50-559 Wrocław

Kontakt telefoniczny (w godz. 11:00-19:00):

71 70 71 301

577 950 470

 Zajęcia w Krakowie odbywają się w budynku

Sal Szkoleniowych, ul. św. Filipa 25

31-150 Kraków


Kontakt telefoniczny (w godz. 11:00-19:00):

12 34 50 423

577 950 470

Parapsychologia, psychotronika? Z nami to proste! Zapraszamy do wspólnej drogi!

577 950  470